Groepsformules

met uw bedrijf, uw school of uw organisatie

Zaterdag

23 september

9u30 tot 18u
7/7

Zondag

24 september

9u30 tot 18u
9/9

Maandag

25 september

9u30 tot 18u
11/11

Dinsdag

26 september

9u30 tot 18u
13/13

Woensdag

27 september

9u30 tot 18u
17/17
Un centre de référence sur la seconde guerre mondiale

Volwassenen

info & reservatie:

+32 (0)61 210 220 - INFO@BASTOGNEWARMUSEUM.BE
van maandag tot vrijdag van 9u30 tot 17u30.

EEN TYPISCHE DAG IN HET MUSEUM:

 • 9u15:
  aankomst in het Bastogne War Museum
 • 9u30 - 10u:
  verwelkoming met een koffie of een ontbijt in de Bistrot de la Paix
 • 10u - 12u:
  bezoek met audiogids aan het Bastogne War Museum
 • 12u – 13u30:
  maaltijd met 1, 2 of 3 gangen
 • 13u30 - 14u15:
  bezoek met audiogids aan de nieuwe immersieve show
 • Na 14u30:
  buitenactiviteiten (bv. : de mobiele app "Bastogne - Bois Jacques")

vrij bezoek van het museumparcours in groep

Audiogids inbegrepen

 • Vol tarief: €22
 • Senioren (+65 jaar): €19
 • Vanaf 20 personen: €16

BOEK UW BEZOEK

Het Bastogne War Museum beschikt over onze Bistrot de la Paix die vrij toegankelijk is tijdens de openingsuren.

DE MENU’S:

 • Menu met 2 gangen (voorgerecht + hoofdschotel of hoofdschotel + dessert)
 • Menu met 3 gangen (voorgerecht + hoofdschotel + dessert)
 • De Fabulous Jacket Potatoes

Elk menu kan worden aangevuld met een drankenformule.

DE “EXTRA’S”:

 • Verwelkoming met koffie of thee
 • Verwelkoming met koffie of thee + ontbijtkoek
 • Ontbijt
 • Tussendoortje (koffie of thee + stukje taart van het huis)

Groepsmenu

Naast het bezoek naar het bastogne war museum:

 • Geleide bezoeken aan de Mardasson en zijn omgeving
  1u00 · €100 per gids (max. 20 personen per gids)

Ontdek de belangrijkste herdenkingsplaatsen, zoals het Mémorial du Mardasson (en het zicht op het slagveld), de crypte van Fernand Léger en de laatste mijlpaal van de Voie de la Liberté in het gezelschap van een geïnformeerde gids.

 • Geleide bezoeken aan het slagveld
  2u00 · €200 per gids (max. 20 personen per gids)

Leer in het gezelschap van een gids uit de streek meer over de plaatsen die eer betuigen aan de moedige soldaten van het Ardennenoffensief: het Bois de la Paix, het Duitse militaire kerkhof van Recogne, het Bois Jacques enz.

Verplaatsing met de bus. Het is mogelijk om te kiezen voor een langere activiteit en een groter aantal bezochte sites.

 • Historische wandelingen te voet (zonder gids)
  1u30 tot 3u · €4 per persoon

Vervolledig uw bezoek aan het Bastogne War Museum en wandelen over de wegen die de burgers gebruikten als oorlogsvluchteling en door de bossen waar de soldaten hebben gevochten. Twee roadbooks (FR en NL) geven rechtstreeks toegang tot vier bewegwijzerde wandelingen (van 6 tot 20 km). Ze vertrekken allemaal aan het Bastogne War Museum en lopen langs herdenkingsplaatsen. De boekjes wijzen de weg en bevatten bovendien getuigenissen van soldaten en burgers die op een beslissend moment in hun bestaan op diezelfde paden hebben geleefd.

 • Historische wandelingen te voet (met gids)
  2u30 · €500€ per animator (max. 20 personen per animator)

In het gezelschap van een animator van het museum (max. 20 personen per animator) ontdekt u de Slag om Bastogne aan de hand van verhalen en anekdotes uit die tijd. Op het 6 km lange parcours zijn verschillende haltes met toelichtingen voorzien.

 • Nuts bag
  €15, €25 ou €50 per zak

Schenk een cadeaupakket gevuld met souvenirs van uw bezoek aan het museum en Bastogne, aangepast aan uw smaak en budget.

Schoolgroepen

info & reservatie:

+32 (0)61 210 220 - INFO@BASTOGNEWARMUSEUM.BE
van maandag tot vrijdag van 9u30 tot 17u30.

VRIJ BEZOEK MET AUDIOGIDS

Met of zonder pedagogisch dossier.

2u00 · 6 jaar en + · €8 per leerling*

Optie:

 • Generations 45 (45 min)
 • Bois Jacques (30 min)

Meer info

BEZOEK MET ANIMATIES

Het pedagogisch team van het Bastogne War Museum stelt u trots zijn scholenprogramma rond burgerschapsvorming voor, getiteld “Legers, Oorlogen, Democratie en Burgerschap”.

Met deze globale en multidisciplinaire aanpak op het snijvlak van burgerschapsvorming, geschiedenis en experiment willen we de toekomstige spelers van de politieke en culturele wereld op weg helpen naar een beter begrip van de wereld waarin ze leven. Het is veel meer dan een klassiek bezoek aan een historische site rond de Tweede Wereldoorlog: de link met de actualiteit, interactiviteit en vragen stellen zijn de belangrijkste doelstellingen van onze aanpak.

Onze eerste doelstelling is dus het ondersteunen van de onderwijsinstellingen bij de vorming van autonome burgers die zich openstellen, in staat zijn een kritische geest aan te nemen en vatbaar zijn voor filosofische vragen.

Daarom werkte het museum een methodologie en actuele en verscheiden pedagogische tools uit: ateliers, technologische dragers (drie scenovisions), pedagogische dossiers, spellen, de uitwisseling van inzichten, debatten en kritische reflecties.

Deze reflectie wordt verrijkt door middel van verschillende actuele pedagogische principes zoals vragen stellen, verwondering, problematisering, conceptualisering, actualisering, neutraliteit, luisteren naar het standpunt van de ander, het woord nemen, argumenteren en wisselwerking.

Het programma is ook interessant voor leerkrachten geschiedenis, burgerschap, aardrijkskunde, Frans en zelfs filosofie.

 

Célestin, de kleine draak met de verkeerde kleur

2u00 · 3 tot 6 jaar · €8 per leerling + €75 per animator (max. 20 leerlingen/animator)

De kleinsten kunnen het Bastogne War Museum bezoeken door de avonturen van het kleine draakje Célestin te volgen. Wanneer de oorlog uitbreekt, moet hij zijn dorp verlaten. Dit avontuur leidt de leerlingen langs de verschillende zalen van het museum in de vorm van een sprookje. Zo leren ze de inzet van de Tweede Wereldoorlog begrijpen, en in het bijzonder de volgende thema’s: menselijke relaties en raciale uitsluiting, de bezetting, het verzet en de ballingschap.

Tijdens deze verkenning krijgen de kinderen ook de gelegenheid om nieuwe voorwerpen te ontdekken en hun gevoelens te delen. Aan het einde van dit didactische parcours volgt een creatief atelier rond het thema van het bezoek. Wanneer de kinderen het museum verlaten, nemen ze hun eigen creatie mee naar huis.


 

Een bezoek met Emiel

2u00 · 6 tot 13 jaar · €8 per leerling + €75€ per animator (max. 20 leerlingen per animator)

Onder begeleiding van een animator ontdekken de leerlingen de realiteit van het leven van Emiel, het moedige kind van het Bastogne War Museum, en van de burgers en de soldaten die werden meegesleept in een dodelijk conflict.

Deze animatie begint met een korte introductie die de context van de Tweede Wereldoorlog schetst. Vervolgens ontdekken de leerlingen getuigenissen uit die tijd, zintuiglijke ateliers en multimediazalen. Ze maken kennis met het dagelijkse leven van onze voorouders door de omgang met voorwerpen, het uitwisselen van visies en parallellen met onze huidige levenswijze. Aanrader: het bezoek met Emiel kan ’s namiddags aangevuld worden met een coöperatief buitenspel. De begrippen die tijdens het bezoek aan bod kwamen, worden op een ludieke manier geïntegreerd in het spel, men ontdekt de Mardasson enz..

Optie met een speurtocht in de namiddag: 2u00 · €75 per animator (max. 20 leerlingen per animator).


 

De wegen van de ballingschap

2u30 · 13 jaar en + · €8 per leerling + €90€ per animator (max. 20 leerlingen per animator)

Doorheen de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog wordt de harde realiteit van een leven in ballingschap concreet uitgelegd aan de hand van getuigenissen en voorwerpen uit die tijd. De reis door het Bastogne War Museum vertrekt van de migratie van een groot deel van de bevolkingsgroepen die vanaf 1933 vervolgd werden door het totalitaire naziregime en de massale exodus die het rechtstreekse gevolg was van de strijd. De tocht door het museum zet aan tot nadenken over de hedendaagse migratie.

De rode draad van het bezoek is het natuurlijke recht op veiligheid dat beschreven staat in het derde artikel van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens uit 1948. Het leert ons de ambivalentie begrijpen die vaak heerst tussen een migrant en de bewoners van het gastland: de een slaat op de vlucht voor een conflict dat een bedreiging vormt voor de veiligheid van zijn naasten, terwijl de ander vreest dat zijn komst een bedreiging vormt van zijn eigen veiligheid.


 

Oorlogstribunaal: Wanneer de Gerechtigheid haar Rechten opeist

4u · 15 jaar en + · €8 per leerling + €150 per animator (max. 20 leerlingen per animator)

Het Bastogne War Museum kondigt met veel genoegen deze gloednieuwe activiteit aan. Ze dompelt uw leerlingen onder in een echt rollenspel. Opdat de leerlingen tijdens hun bezoek zo veel mogelijk ervaringen opdoen, ontdekken ze op een ludieke en originele manier de tragische aspecten van onze geschiedenis en de maatschappelijke en gerechtelijke uitdagingen die ermee gepaard gaan.

’s Ochtends wordt iedere leerling persoonlijk gebrieft en door de animator begeleid om zo goed mogelijk een personage te vertolken tijdens de uitvoering van het rollenspel in de namiddag. Door zich te baseren op de getuigenissen, de inhoud en de objecten die in het tentoonstellingsparcours te zien zijn, maken uw leerlingen kennis met de hele complexiteit en de variatie van de menselijke reacties ten aanzien van extreme situaties. We hebben het in het bijzonder over de repressie die werd opgelegd door het totalitaire naziregime en over de begrippen verzet, collaboratie en oorlogsmisdaden.

In de namiddag nemen uw leerlingen plaats in een rechtszaal die is nagebouwd om een buitengewone immersieve ervaring te beleven, waarbij ze nauwkeurig omschreven rollen spelen. Ze krijgen een volledige ‘character sheet’ in handen en elementen die tijdens het tentoonstellingsbezoek aan bod kwamen. Daarmee werken ze argumenten en tegenargumenten uit en bespreken en motiveren ze hun beslissingen tijdens uitwisselingsmomenten. De ontknoping van het proces - dat gebaseerd is op historische feiten - eindigt met een vonnis dat bepaald wordt door de kwaliteit van de debatten en de keuzes die de spelers maken - of ze nu magistraat, getuige of beschuldigde zijn.


 

Op verkenning van de Rechten van de Mens

2u30 · 16 jaar en + · €8 per leerling + €90 per animator (max. 20 leerlingen per animator)

Na een korte schets van de geschiedenis van de Rechten van de Mens, van de oorsprong in de Franse Revolutie tot en met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens in 1948, vertrekken de leerlingen in groepjes om het Herdenkingscentrum te ontdekken. Ze hebben een stappenplan bij zich met de belangrijkste principes uit de Verklaring en een vragenlijst die verband houdt met de invloed van de Tweede Wereldoorlog. Daarmee proberen ze te bepalen hoe de grondrechten op verschillende momenten in de oorlog geschonden werden en hoe het kon dat de Mens verzet bood en zich aanpaste, of omgekeerd, de fouten uit het verleden herhaalde.

Het Bastogne War Museum beschikt over onze Bistrot de la Paix die vrij toegankelijk is tijdens de openingsuren.

Picknick

Het is mogelijk om te picknicken in een ruimte van het museum, mits consumptie van een drankje per persoon.

Lunch box

1 broodje + 1 stuk fruit + 1 flesje water.
Enkel na reservatie.

Un centre de référence sur la seconde guerre mondiale

BEDRIJVEN

info & reservatie:

+32 (0)61 210 220 - INFO@BASTOGNEWARMUSEUM.BE
van maandag tot vrijdag van 9u30 tot 17u30.

EEN TYPISCHE DAG IN HET MUSEUM:

 • 9u15:
  aankomst in het Bastogne War Museum
 • 9u30 - 10u:
  verwelkoming met een koffie of een ontbijt in de Bistrot de la Paix
 • 10u - 12u:
  bezoek met audiogids aan het Bastogne War Museum
 • 12u – 13u30:
  maaltijd met 1, 2 of 3 gangen
 • 13u30 - 14u15:
  bezoek met audiogids aan de nieuwe immersieve show
 • Na 14u30:
  buitenactiviteiten (bv. : de mobiele app "Bastogne - Bois Jacques")

Zowel overdag als ’s avonds kunnen groepen vier zalen van het Bastogne War Museum afhuren. Dat kan om uiteenlopende redenen: een maaltijd, een lezing, een algemene vergadering, een bijeenkomst van een team, een teambuilding, de presentatie van producten, een salon enz.

In functie van uw voorkeuren en de grootte van uw groep kunt u kiezen voor een van de volgende ruimtes.

 

VERGADERZAAL

Maximum 42 personen · Overdag* (9u30 à 18u): €300

(Beeld vergroten)

Deze vergaderzaal biedt de mogelijkheid om uw documenten op een groot scherm te projecteren. Bovendien geniet u van een schitterend uitzicht op de replica op ware grootte van het vliegtuig van Majoor George Preddy, een P51-Mustang.

 


 

Bistrot de la paix

Maximum 120 personen · Nocturne** (na 18u): €500

(Beeld vergroten)

De Bistrot de la Paix is ’s avonds (na 18u00) beschikbaar. Deze replica van een taverne uit de jaren 50 kan tot 120 personen verwelkomen. Op de achtergrond klinkt muziek uit die tijd: deze uitnodigende ruimte roept de sfeer van toen op, die ontspannen en gelukkig was na een lange, vijf jaar durende oorlog.

 


 

Mustang Flight Zone

Maximum 150 personen · Overdag* (9u30-18u00): €750 · Nocturne** (na 18u00): €950

(Beeld vergroten)

Een glas drinken en van een maaltijd genieten onder een vliegtuig van het type P-51: het kan nu in het Bastogne War Museum dankzij een heel nieuwe receptiezaal. Deze plek is een eerbetoon aan Majoor George Preddy, een ‘kei’ van de Amerikaanse luchtvaart die gedood werd tijdens de Slag om de Ardennen terwijl hij zijn vliegtuig bestuurde.

 


 

Bastogne Convention Center

400m² · Overdag* (9u30-18u00): €1.200 · Nocturne** (na 18u00): €1.500

(Beeld vergroten)

Het Bastogne Convention Center is de ideale locatie voor uw grootschalige evenementen. De zaal is zeer goed uitgerust en beschikt over een reusachtig scherm van 20 m2, kwalitatieve klankinstallaties en andere voordelen die u nog kunt ontdekken. De reservatie van deze zaal omvat ook die van de “Mustang Flight Zone”.

 


 

*Het tarief tijdens de dag omvat:het private gebruik van de ruimtes, de mogelijkheid voor ondernemingen om ruimtes te personaliseren (in samenspraak met het museum), de schoonmaak- en energiekosten, de terbeschikkingstelling van het meubilair (300 conferentiestoelen, 15 ronde tabels en 25 hoge tafels), technische permanentie en een multimediapakket (een scherm, twee micro’s en een luidspreker).

Het tarief tijdens de dag omvat niet:de catering, de activiteiten die het museum aanbiedt, het supplement voor het meubilair, een ‘Premium’ multimediapakket (dat verzorgd wordt door een gespecialiseerde partner), de kosten van de toiletbediende en een bewaakte vestiaire.

 

**Het tarief tijdens de avond omvat:Het vrije bezoek aan de nieuwe immersieve ervaring (uitgezonderd bij de huur van de Bistrot de la Paix), het private gebruik van de ruimtes, de mogelijkheid voor ondernemingen om ruimtes te personaliseren (in samenspraak met het museum), de schoonmaak- en energiekosten, de terbeschikkingstelling van het meubilair (300 conferentiestoelen, 15 ronde tabels en 25 hoge tafels), technische permanentie en een multimediapakket (een scherm, twee micro’s en een luidspreker).

Het tarief tijdens de avond omvat niet:de catering, de activiteiten die het museum aanbiedt, het supplement voor het meubilair, een ‘Premium’ multimediapakket (dat verzorgd wordt door een gespecialiseerde partner), de kosten van de toiletbediende en een bewaakte vestiaire.

Naast het bezoek naar het bastogne war museum:

 • Geleide bezoeken aan de Mardasson en zijn omgeving
  1u00 · €100 per gids(max. 20 personen per gids)

Ontdek de belangrijkste herdenkingsplaatsen, zoals het Mémorial du Mardasson (en het zicht op het slagveld), de crypte van Fernand Léger en de laatste mijlpaal van de Voie de la Liberté in het gezelschap van een geïnformeerde gids.

 • Geleide bezoeken aan het slagveld
  2u00 · €200 per gids (max. 20 personen per gids)

Leer in het gezelschap van een gids uit de streek meer over de plaatsen die eer betuigen aan de moedige soldaten van het Ardennenoffensief: het Bois de la Paix, het Duitse militaire kerkhof van Recogne, het Bois Jacques enz.

Verplaatsing met de bus. Het is mogelijk om te kiezen voor een langere activiteit en een groter aantal bezochte sites.

 • Geleide bezoeken aan het slagveld in een voertuig uit die tijd
  1u30 · €300 per Dodge (max. 8 personen per voertuig)

Aan boord van een authentieke Dodge uit die tijd ontdekt u de meest markante plekken van de strijd in Bastogne. naast deze unieke ervaring kan u, mits extra betaling genieten van een aperitief in een Ardeens woud of in het cafégedeelte van het museum.

Deze ervaring kan gepland worden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de chauffeurs en is beperkt voor een groep van maximum 20 personen.

 • Coaching-activiteit:

Begeleid door een coach, gespecialiseerd in team management, kan u samen met collega’s op zoek gaan naar gelijkenissen tussen het bedrijfsleven
en dat aan het front. Hoe kan men positief en constructief reageren in een crisissituatie? Hoe kan men in een dergelijke situatie zijn leiderschap behouden?

Het zijn vragen die men zich niet alleen vandaag, maar ook in 44-45 reeds stelde.

 • Historische wandelingen te voet (zonder gids)
  1u30 tot 3u · €4 per persoon

Vervolledig uw bezoek aan het Bastogne War Museum en wandelen over de wegen die de burgers gebruikten als oorlogsvluchteling en door de bossen waar de soldaten hebben gevochten. Twee roadbooks (FR en NL) geven rechtstreeks toegang tot vier bewegwijzerde wandelingen (van 6 tot 20 km). Ze vertrekken allemaal aan het Bastogne War Museum en lopen langs herdenkingsplaatsen. De boekjes wijzen de weg en bevatten bovendien getuigenissen van soldaten en burgers die op een beslissend moment in hun bestaan op diezelfde paden hebben geleefd.

 • Historische wandelingen te voet (met gids)
  2u30 · €500€ per animator (max. 20 personen per animator)

In het gezelschap van een animator van het museum (max. 20 personen per animator) ontdekt u de Slag om Bastogne aan de hand van verhalen en anekdotes uit die tijd. Op het 6 km lange parcours zijn verschillende haltes met toelichtingen voorzien.

 • Nuts bag
  €15, €25 ou €50 per zak

Schenk een cadeaupakket gevuld met souvenirs van uw bezoek aan het museum en Bastogne, aangepast aan uw smaak en budget.

Het Bastogne War Museum beschikt over onze Bistrot de la Paix die vrij toegankelijk is tijdens de openingsuren.

DE MENU’S:

 • Menu met 2 gangen (voorgerecht + hoofdschotel of hoofdschotel + dessert)
 • Menu met 3 gangen (voorgerecht + hoofdschotel + dessert)
 • De Fabulous Jacket Potatoes

Elk menu kan worden aangevuld met een drankenformule.

DE “EXTRA’S”:

 • Verwelkoming met koffie of thee
 • Verwelkoming met koffie of thee + ontbijtkoek
 • Ontbijt
 • Tussendoortje (koffie of thee + stukje taart van het huis)

Groepsmenu