ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Donderdag

23 mei

9u30 tot 18u
10/10

Vrijdag

24 mei

9u30 tot 18u
10/10

Zaterdag

25 mei

9u30 tot 18u
11/11

Zondag

26 mei

9u30 tot 18u
11/11

Maandag

27 mei

9u30 tot 18u
8/8

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

De overeenkomsten tussen de koper en Tempora n.v. worden volledig en uitsluitend beheerst door deze algemene voorwaarden, niettegenstaande enige andersluidende bepaling in welk document dan ook van de klant.

1. Prijzen

De ticketprijzen worden op onze website (https://bastognewarmuseum.be) aangegeven in euro’s, inclusief BTW. Speciale voorwaarden worden alleen toegepast bij de balie van het museum op de dag van het bezoek. Wie een speciaal tarief (Persoon met beperkte mobiliteit, senior, kind, gezin) heeft aangevraagd, zal bij de toegangscontrole zijn legitimiteit met een officieel document moeten bewijzen.

2. Persoonlijke gegevens

Bij de aankoop van (een) ticket(s) via internet is de koper verplicht alle stappen te volgen. Tijdens de procedure zal de koper specifieke informatie moeten verstrekken die nodig is voor het beheer van zijn bestelling. De koper bevestigt dat deze informatie juist en up-to-date is. De koper van de tickets moet alle nodige voorzorgsmaatregelen treffen om zijn wachtwoord geheim te houden. In overeenstemming met de GDPR zal Tempora n.v. deze gegevens (e-mailadres) alleen gebruiken om haar activiteiten te promoten. Tempora n.v. verklaart dat deze gegevens in geen geval zullen worden verkocht of uitgewisseld. De bezoeker kan zich op elk moment uitschrijven van de nieuwsbrieven en niet langer deel uitmaken van de Tempora s.a. database door zich manueel uit te schrijven.

3. Uw ticket

  1. Uitgifte: Na aanvaarding van de betaling wordt het ticket naar het tijdens de bestelprocedure aangegeven e-mailadres gestuurd. Het wordt geleverd in .pdf-formaat. Tickets worden niet omgeruild of terugbetaald.
  2. Geldigheid: Om geldig te zijn, moet uw ticket thuis worden afgedrukt in staand formaat, op een blanco wit A4-vel of worden weergegeven op het scherm van uw smartphone. De gekozen datum en uur komen overeen met het bezoek van de permanente tentoonstelling van het Bastogne War Museum. Het bezoek aan het Bois Jacques en de voorstelling Generations45 zijn in de prijs van het ticket inbegrepen. Het bezoek van Generations45 moet op dezelfde dag als het bezoek aan het permanente parcours plaatsvinden. Alleen het bezoek aan het Bois Jacques kan op de dag na het bezoek aan het Bastogne War Museum plaatsvinden.

Voor elke gekochte toegangskaart wordt een ticket afgegeven. De geldigheid van de tickets wordt aan de ingang gecontroleerd en geregistreerd met behulp van barcodelezers. Het ticket is alleen geldig voor de datum van het bezoek die u bij de bestelling hebt geselecteerd. Het is niet mogelijk om met hetzelfde ticket meer dan één keer te worden toegelaten. Alleen de eerste persoon die het ticket toont, krijgt toegang tot de tentoonstelling. Deze persoon wordt verondersteld de rechtmatige drager van het ticket te zijn. Het is daarom verboden het ticket te reproduceren, te dupliceren of te vervalsen, of voor dergelijke doeleinden beschikbaar te stellen. De koper moet zijn of haar e-ticket op een veilige plaats bewaren. De koper mag nooit een door een vreemde aangeboden ticket aanvaarden, aangezien het een kopie kan zijn. De houder van het toegangsticket kan een andere persoon zijn dan de koper.

4. Betaling

De validatie van een bestelling impliceert de verplichting van de koper om de aangegeven prijs te betalen. De koper moet zijn aankopen op de site betalen met een kaart (Bancontact, Maestro, Visa en Eurocard, Mastercard). Het debiteren van de bankrekening staat los van het gebruik van de tickets. In ieder geval zijn de tickets betaald, zelfs als de koper ze niet afdrukt. Het betalingsbewijs kan niet als toegangsticket worden gebruikt. De betaling voor groepsbezoeken gebeurt rechtstreeks aan de kassa of per factuur na het bezoek. Deze laatste optie moet door de koper bij de reservering worden aangegeven en de koper moet de nodige factureringsgegevens verstrekken. Betaling per factuur na het bezoek is alleen mogelijk voor groepen die een reservering hebben gemaakt.

5. Ik heb mijn ticket niet gebruikt

Toegangsbewijzen zijn geldig voor één enkel bezoek. Dit wordt gecontroleerd via de datum en het tijdstip die op het toegangsbewijs zijn vermeld. Ongebruikte tickets worden niet terugbetaald of omgeruild.

6. Uitstel van tickets

Uitstel van tickets wordt aanvaard. Als u niet aanwezig kan zijn op de geplande dag, nodigen wij u uit een email (info@bastognewarmuseum.be) te sturen of het aan een andere persoon in dezelfde prijscategorie te geven.

 

Groepen

1. PROCEDURES EN ALGEMENE RESERVATIEVOORWAARDEN VOOR EEN GEWOON BEZOEK

Het Bastogne War Museum ontvangt reservaties per e-mail of telefoon. In geval van telefonisch contact zal de groepsleider worden gevraagd de boekingsaanvraag per e-mail op info@bastognewarmuseum.be te bevestigen.

Het groepstarief is van toepassing voor een groep van minimum 20 personen op de dag van het bezoek. De reservatie dient minstens 4 werkdagen op voorhand geboekt te worden. Indien het aantal lager ligt dan 20 zal het individueel tarief van toepassing zijn. 

De schoolgroep profiteert van het schoolgroeptarief ongeacht de grootte van de groep (1 gratis toegang voor de leerkracht per 15 betalende leerlingen). De reservatie dient uiterlijk 4 werkdagen voor het bezoek geboekt te worden. 

Elke boeking wordt bevestigd via e-mail gehecht door deze algemene reservatievoorwaarden. Het bestek staat vermeld in het bevestigingsformulier met een prijs ter indicatie (prijs kan variëren in functie van het definitief aantal bezoekers op de afgesproken datum voor het bezoek). Er wordt aan de groepsverantwoordelijke gevraagd het bevestigingsformulier aandachtig na te lezen en goed te keuren. In geval er geen wijzigingen gemeld worden 4 werkdagen voor het bezoek, wordt het reservatieformulier geacht definitief te zijn. Bij aankomst moet de groepsleider het bevestigingsformulier voorleggen aan de balie van het Bastogne War Museum. Een groep die de bevestiging niet ontvangen heeft, dient minimum 2 werkdagen voorafgaand aan het bezoek contact op te nemen met de reservatiedienst info@bastognewarmuseum.be of bellen naar +32 (0) 61 21 02 20. 

De groep moet zich aan de ingang van het Bastogne War Museum aanmelden op het aangegeven tijdstip en in het bezit zijn van de boekingsbevestiging. 

In geval van vertraging verwittigt de verantwoordelijke de reserveringsdienst minstens 2 uur op voorhand van het afgesproken uur op +32 (0) 61 21 02 20. Op drukke dagen kan het uurrooster gewijzigd worden. 

Het Bastogne War Museum is uitgerust met audiogidsen die beschikbaar zijn in het NL, FR, DE en EN. Deze zijn inbegrepen in de toegangsprijs.

  • Betaling

Alle toegangstickets dienen bij aankomst in het Bastogne War Museum verplichtend en voor het bezoek aan de kassa betaald te worden door de groepsverantwoordelijke. De volgende betalingsmodaliteiten worden aanvaard: baar geld, bankkaart (bancontact, maestro) en kredietkaarten (Visa, Mastercard, V-Pay, American Express). Betaling na het bezoek via factuur valt te overwegen mits voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de reserveringsdienst.

  • Annulatie

Het annuleren van een gewoon bezoek (zonder rondleiding en/of animatie) moet minstens 2 openbare dagen voor de datum van het bezoek worden aangemeld per email of per telefoon.

 

2. PROCEDURES EN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET BOEKEN VAN CATERING (maaltijd of ander)

Bij «catering» verstaat het Bastogne War Museum koffie onthaal of ontbijt, middagmaal, vieruurtje met taart en koffie, lunch box of andere verkrijgbaar in de cafetaria: ‘Bistrot de la Paix’. Voor een goede dienstverlening dienen de maaltijden minstens 7 werkdagen vóór de datum van bezoek geboekt te worden op de reservatiedienst met duidelijke vermelding van het aantal personen. We beperken de keuze tot één hoofdgerecht en éénzelfde menu (2 of 3 gangen) voor de volledige groep. Uitzonderingen kunnen worden gemaakt voor alimentaire beperkingen. Een deel van de cafetaria kan gereserveerd worden voor een schoolgroep indien de planning het toelaat (in voorafgaand overleg met de reservatiedienst). Picknick wordt toegelaten op voorwaarde van één consumptie ter plaatse. Voor schoolgroepen is een lunch box met een sandwich, een stuk fruit en een fles plat water ook beschikbaar.

  • Betaling

De maaltijden worden hetzij aan de toegangskassa van het museum betaald op de dag van het bezoek hetzij na voorafgaand overleg met de reservatiedienst via factuur. De volgende betalingsmodaliteiten worden aanvaard: baar geld, bankkaart (bancontact, maestro) en kredietkaarten (Visa, Mastercard, V-Pay, American Express). In geval er meer deelnemers zijn voor de maaltijd dan aanvankelijk meegedeeld, zal het Bastogne War Museum alles in het werk stellen om die extra personen zo goed mogelijk te bedienen. Deze extra maaltijden zullen dan wel ter plaatse betaald moeten worden aan de kassa van de Bistrot de la Paix. In het geval dat het aantal aanwezigen op de dag van het bezoek minder is dan aanvankelijk bevestigd en dat de groepsverantwoordelijke de reservatiedienst niet verwittigd heeft tussen 9u30 en 9u45 op het nummer +32 (0)61 21 02 22 zal het totaal aantal gereserveerde maaltijden aangerekend worden.

  • Annulatie of wijziging van de catering

Annulatie van een maaltijd dient minstens 7 werkdagen op voorhand gemeld te worden Zo niet zullen de maaltijden betaald moeten worden. Elke wijziging voor de catering (aantal personen, menukeuze, datum, uur,..) dient 7 werkdagen voor de afgesproken datum van het bezoek vermeld te worden via telefoon of mail.

 

3. PROCEDURES EN ALGEMENE RESERVATIEVOORWAARDEN VOOR EEN SCHOOLANIMATIE

De schoolgroep die een geleid bezoek met animatie wenst, dient minstens 15 werkdagen voorafgaand aan het bezoek een reservatie te boeken bij het Bastogne War Museum via telefoon of mail. Bij de reservatie dient de groepsverantwoordelijke het type animatie mee te delen (“Celestin”, “een bezoek met Emile”, “Vluchtwegen”, “Oorlogsrechtbank”, “Op ontdekking van de Mensenrechten” alsook de leeftijd van de scholieren. Elk speciaal aandachtspunt betreffende de kinderen (gezondheid, handicap, taal, of andere) moet tevens meegedeeld worden bij de reservatiedienst. De begeleider neemt maximum 20 leerlingen onder zijn hoede. Voor een groep boven de 20 leerlingen zullen extra begeleiders nodig zijn. Naast de toegangstickets zullen alle begeleidende gidsen voor één uur aangerekend worden. Indien het bezoek het gereserveerde uur overschrijdt, zal een extra uur aangerekend worden.

  • Betaling

De betaling van de begeleider(s) gebeurt op dezelfde manier en op hetzelfde moment dan de betaling van de tickets voor het Bastogne War Museum.

  • Annulatie of wijziging

Iedere annulatie of wijziging van een school animatie dient minstens 10 dagen op voorhand meegedeeld te worden. Als de annulatie niet binnen de vooropgestelde termijn gebeurt, zal de betaling van de begeleider integraal aangerekend worden aan de groep.